Liên hệ

Địa chỉ: 44 Lương Đình Của, Đội Cung, Đông Thọ, TP Thanh Hóa

SĐT: 0919103300

Người liên hệ: Thợ điên: Lê Duy

Bản đồ